Xplus Contract Management

Xplus Contract Management to moduł zintegrowany z Microsoft Dynamics AX służący do obsługi standardowych procesów biznesowych w firmach opierających swoją działalność na długoterminowych projektach.

Rozwiązanie XPLUS zostało docenione przez portal DECYZJE-IT w trakcie powstawania publikacji "Przewodnik Inwestora - Systemy Zarządzania Projektami"

przewodnik inwestora pms

Produkt skierowany jest głównie do przedsiębiorstw projektowych jak np firmy budowlane a funkcjonalność modułu jest odpowiedzią na wymagania tych firm w zakresie obsługi i zarządzania projektami i budżetami dla tych projektów.

Podstawowe funkcje oraz moduły aplikacji, które mogą znaleźć zastosowanie w Twoim przedsiębiorstwie:

 • Karty Pracy
 • Książka Podawcza przez WWW
 • Baza Sprzętowo Transportowa
 • Pełna kontrola wielu budżetów
 • Metoda Earned Value
 • Ewidencja i rozliczanie miesięcznych oświadczeń
 • Business Intelligence
 • Mechanizm testów automatycznych
 • Moduł "Transport"
 • Zarządzanie Obiektami (Zarządzanie Nieruchomościami)

KARTY PRACY – funkcjonalność umożliwia ewidencję i rozliczenie czasu pracy pracownika zaangażowanego przy realizacji projektu. W ramach rozwiązania dostępny jest rejestr czasu pracy, na podstawie którego budowana jest lista płac.

Książka podawcza przez WWW – narzędzie umożliwiające przepływ faktur zakupu, do którego dostęp jest możliwy poprzez portal WWW. Poprzez przeglądarkę WWW dostępne są funkcje rejestracji, dekretacji i akceptacji dokumentów.

BST – moduł umożliwiający rejestrację i rozliczanie wypożyczeń różnorodnego sprzętu na potrzeby realizowanych projektów wewnętrznych i zewnętrznych. Funkcjonalności opracowane w ramach modułu pozwalają na ewidencję, wypożyczanie, rozliczanie sprzętu oraz raportowanie jego wykorzystania.

Integracja budżetów z projektami – rozwiązanie związanych z zaawansowanym zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa opierającego się na realizacji wielu projektów.

Na podstawie budżetu, zarejestrowanego w przeznaczonej do tego celu formatce modułu XCM, możliwe jest wygenerowanie dwóch rodzajów prognoz:

 • dla kosztów,
 • dla przychodów.

Earned Value (EV) obejmuje metodę oceny postępów prac projektowych w trakcie trwania projektu oraz prognozowanie chwili jego zakończenia. Metodę EV należy definiować jako procedurę zagregowanej kontroli odchyleń kosztów, czasu oraz poziomu wykonania projektu od planu. Jest to sposób oceny postępów i kontroli kosztów projektu. Metoda EV wspomaga także kontrolę ryzyka poprzez obliczenie kilku podstawowych wskaźników oraz śledzenie ich trendów i odchyleń.

Ewidencja i rozliczanie miesięcznych oświadczeńfunkcjonalność umożliwia obsługę okresowych oświadczeń wykonawców i podwykonawców.Opiera się naanalizie wymagań wybranych podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji i rozliczania okresowych oświadczeń wykonawców i podwykonawców, stanowiących podstawę fakturowania i rozliczenia zawartej z podwykonawcą lub wykonawcą umowy.

BI – rozwiązanie pozwala na dostarczenie kluczowych informacji o wynikach finansowych firmy dla osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Mechanizm testów automatycznych – mechanizm służy do nagrywania czynności wykonywanych przez użytkownika podczas pracy w systemie MS Dynamics AX. Ich nagranie jest obrazowane jako kroki będące elementami skryptu, a następnie umożliwia obróbkę skryptów, łączenie ich w scenariusze i odtworzenie w celu powtórzenia nagranych czynności w sposób automatyczny i analogiczny do pracy człowieka. Pozwala to zasymulować pracę wielu użytkowników jednocześnie lub powtórzyć czynności jednego użytkownika wiele razy. Mechanizm może być używany do:

 • testów regresji – umożliwia ponowne uruchomienie zestawu testów, które wcześniej działały i automatyczne sprawdzenie czy działają nadal.
 • testów wydajnościowych – pozwalających obciążyć środowisko systemu MS Dynamics AX symulowaną pracą wielu jednoczesnych użytkowników, co umożliwia zmierzenie ilości i czasu potrzebnego do wykonania zadanych operacji w środowisku rzeczywistym. Test taki pozwala także sprawdzić i ew. zoptymalizować działanie warstwy sprzętowej (zasobów dyskowych, sieciowych) i programowej (konfiguracje systemów operacyjnych, serwerów baz danych).

Moduł Transport – moduł został opracowany z myślą o firmach prowadzących działalność w branży energetycznej. Procesy transportowe obejmują etap utworzenia środka transportu, rejestrację kierowcy, tworzenie i obsługę tras w systemie.

Moduł zarządzanie obiektami – moduł dedykowany dla firm zarządzających nieruchomościami, także w środowisku międzynarodowym. Możliwość wprowadzania oddzielnych parametrów dla każdej firmy pozwoliła na utworzenie odrębnych kompletów informacji właściwych dla danego kraju, tj. reguły podatkowe, kartoteki odbiorców, dostawców, najemców, kody pocztowe itp. Rozwiązanie tworzy w systemie widok obiektów należących do Zarządcy oraz rejestruje wszelkie informacje związane z wynajmem poszczególnych jednostek.

Skontaktuj się z nami

 • footer_logo
 •   Puławska 435 A 02-801 Warszawa
 •   +48 22 295 02 50
 •   +48 22 295 02 99
 • biuro@xplus.pl

Najnowsze tweety

  

Używamy plików cookies na tej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies w naszej witrynie, zobacz naszą politykę prywatności.