Obieg dokumentów

Microsoft Dynamics AX 2009 i 2012 - elektroniczny obieg dokumentów Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na coraz sprawniejsze gromadzenie i przetwarzanie danych, a w konsekwencji dostarczają informacje analityczne i syntetyczne. Umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji oraz zapewniają pełną elastyczność działania. Aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku, konieczne jest jeszcze zagwarantowanie odpowiednio krótkich czasów reakcji oraz usystematyzowanie obiegu informacji. Temu zadaniu podporządkowany jest Workflow (obieg dokumentów). Aby zapewnić kompleksową obsługę, system składa się z: biblioteki dokumentów (repozytorium) obiegu dokumentów (Workflow) książki podawczej (obieg faktury zakupowej sprzężony z księgowością) Pierwszym zadaniem systemu jest gromadzenie i katalogowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, (zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej). Realizuje to centralne repozytorium dokumentacji będące wydzieloną częścią systemu Microsoft Dynamics AX 2012. Twórcy zadbali o intuicyjność i prostotę obsługi. Rejestracja dokumentu przychodzącego polega na wprowadzeniu do systemu nowego wpisu i dołączeniu dokumentu w wersji elektronicznej. Wpis związany jest z określeniem zdefiniowanych uprzednio kryteriów, kategorii. Repozytorium dokumentów umożliwia: łatwy i spójny sposób obsługi obiegu dokumentów w całej organizacji wyszukiwanie zarejestrowanych dokumentów poprzez filtrowanie dołączanie dokumentów w postaci elektronicznej przypisywanie dokumentów do grupy użytkowników określanie wymaganego czasu reakcji na dokument graficzna prezentacja powiązań dokumentów ze wskazaniem dokumentu nadrzędnego przekazywanie dokumentu do kolejnej osoby z prezentacją historii przekazań, w tym również określenie statusu dokumentu (Przeczytane, Nieprzeczytane) dostęp do repozytorium dokumentów możliwy z poziomu innych modułów systemu Dynamics AX związanych bezpośrednio z kategoriami repozytorium automatyczne generowanie wpisów w repozytorium i dopisywanie do nich właściwych nazw kategorii w przypadku dokumentów wystawianych w systemie konfiguracja domyślnych danych wpisów w repozytorium oraz wprowadzanie kategorii dokumentów nadawanie zróżnicowanych praw dostępu dla poszczególnych użytkowników systemu Repozytorium stanowi integralną część systemu Microsoft Dynamics AX 2012. Jego lokalizację w menu przedstawia poniższy ekran. Obieg dokumentów - repozytorium Wyodrębnienie repozytorium dokumentów z całości systemu Dynamics AX Swój rynkowy sukces Microsoft Dynamics AX 2012 zawdzięcza licznym możliwościom dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. System pozwala na definiowanie nieograniczonej liczby kategorii dokumentów. Obieg dokumentów - kategorie Przykładowe kategorie dokumentów w systemie Dynamics AX Kluczowe znaczenie w działalności każdej organizacji ma usystematyzowanie obiegu informacji oraz wymuszenie odpowiedniego czasu reakcji. W systemie przewidziane jest definiowanie dowolnych ścieżek obiegu dokumentów: W zależności od kategorii dokumentu można zastosować nieograniczoną ilość zdefiniowanych ścieżek obiegu dokumentów Istnieje możliwość rejestracji czasu, w jakim wyznaczona osoba dokonywała operacji związanych z dokumentem (zatwierdzenie, adnotacje itd.) Obrazuje to poniższy ekran - na przykładzie dokumentu faktury obsługiwanej poprzez wykorzystanie funkcjonalności Książka podawcza. Obieg dokumentów - faktury Przykładowy obieg faktury Zagwarantowanie odpowiedniego czasu reakcji jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i trudnym. Aby je wesprzeć, system został wyposażony w narzędzie służące powiadamianiu o terminach. Umożliwia ono definiowanie alertów, powiadomień związanych z dokumentami. Dzięki dogodnej formie ustawienia alertów użytkownicy otrzymują dowolne, powiązane z dokumentami powiadomienia dotyczące: wpłynięcia nowego dokumentu do systemu upłynięcia czasu na zatwierdzenie dokumentu przeterminowania ważności dokumentu oraz inne, wynikające ze specyfiki firmy Integracja z programem Microsoft Outlook zapewnia dostęp do wszystkich alertów z poziomu jednej aplikacji. Obieg dokumentów Rozwiązanie WEBCON - Partnera XPLUS. W naszej ofercie znajdą Państwo również rozwiązanie firmy WEBCON - to wszechstronne narzędzie, umożliwiające efektywne, a zarazem łatwe zarządzanie dokumentami i procesami przedsiębiorstwa. Bazuje na platformie SharePoint i w przeciwieństwie do innych rozwiązań, charakteryzuje się dużą elastycznością, wysoką wydajnością i niemal nieograniczonymi możliwościami skalowania. obieg dokumentów Narzędzie posiada autorski silnik workflow, który za sprawą otwartej architektury, zewnętrznej bazy danych i oparciu o Microsoft SQL Server, pozwala zrealizować i obsłużyć setki procesów biznesowych, tysiące użytkowników końcowych i miliony dokumentów. Ponadto dzięki przyjaznemu interfejsowi i łatwej integracji z innymi systemami, codzienne użytkowanie jest intuicyjne i bezproblemowe. Rozwiązanie pozwala na zautomatyzowanie procesów tj.: Rejestracja i obieg faktur Obsługa sekretariatu – rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej Obieg zapotrzebowań Obsługa delegacji Obsługa helpdesk Obsługa reklamacji Obieg wniosków urlopowych Zarządzanie limitami kredytowymi I innych, wedle potrzeb klienta Najważniejsze cechy: Prosty i przejrzysty interfejs, dostępny także z poziomu urządzeń mobilnych, opartych na najpopularniejszych systemach: Android, iOS i Windows Mobile Graficzny edytor procesów biznesowych, dzięki któremu obiegi mogą projektować także osoby niezwiązane z branżą IT Rozbudowany mechanizm OCR, dzięki któremu możliwa jest automatyczna rejestracja dokumentów w firmie, a także indeksowanie ich treści Obsługa dokumentów przychodzących pocztą elektroniczną lub faksem System wiarygodnych i łatwo dostępnych raportów, który pozwala na monitorowanie wydajności i identyfikację wąskich gardeł Uniwersalne możliwości integracyjne, oferujące dwukierunkową wymianę danych między systemami informatycznymi firmy a obiegami dokumentów Więcej na stronie Partnera XPLUS: www.webcon.pl
  • footer_logo
  •   Puławska 435 A 02-801 Warszawa
  •   +48 22 295 02 50
  •   +48 22 295 02 99
  • biuro@xplus.pl

Najnowsze tweety

  

Używamy plików cookies na tej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies w naszej witrynie, zobacz naszą politykę prywatności.