Jednolity Plik Kontrolny dla MS Dynamics AX - Xplus

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - 

 

Od pierwszego lipca 2016, za sprawą zmian w ustawie o ordynacji podatkowej, pierwsza grupa przedsiębiorstw, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu oprogramowania komputerowego będzie zobowiązana do udostępnienia Jednolitego Pliku Kontrolnego odpowiednim organom podatkowym. Z czym wiąże się ten termin i jak przystosować system ERP do nadchodzących zmian?

 

Zmiany w prawie podatkowym

10 września 2015 r. wprowadzono zmiany w ustawie o ordynacji podatkowej, które przewidują wdrożenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jest to nowa metoda kontroli podatników, która ma na celu przekazywanie danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w jednolitej formie elektronicznej. Taka forma ma umożliwić skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie również ograniczenie ich kosztów.

 

Kogo obejmuje ustawa?

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

 

Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie. Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

 

Zakres danych JPK

JPK obejmuje dane podzielone według 7 struktur, do których należą:

 

• 1 – księgi rachunkowe,
• 2 – wyciągi bankowe,
• 3 – magazyn,
• 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
• 5 – faktury VAT,
• 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
• 7 – ewidencja przychodów.

 

Wymienione wyżej struktury dotyczą danych identyfikujących podatnika, jego systemu księgowego oraz producenta oprogramowanie, za pomocą którego wytworzono JPK. Co więcej, struktury te obejmują dane odpowiednie dla danego podatku, np. stawki podatku, numery indentyfikacyjne na potrzeby rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w VAT, czy też kwoty przychodów na potrzeby podatków dochodowych, jak również informacje identyfikujące kontrahentów oraz dokumenty.

 

Jakim testom poddane będą dane z JPK?

Dane z JPK będą zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych, takich jak duplikaty zapisów czy luki. Uwzględnione zostaną również testy rzeczywiste, np. dotyczące ciągłości stosowania zasad rachunkowości czy prawidłowości stosowania stawek podatku od towarów i usług.

 

Proces wdrożenia JPK

jednolity-plik-kontrolny-wdrozenie

 

Co to oznacza dla użytkowników systemów ERP?

Aby móc przesyłać dane za pomocą JPK, przedsiębiorstwa będą musiały zaktualizować swoje systemy ERP tak, żeby dawały one możliwość generowania odpowiednich raportów zgodnie ze schematami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Odpowiednie działania powinni podjąć przede wszystkim dostawcy rozwiązań ERP. To w ich kwestii leży zapoznanie się ze strukturą JPK oraz konfrontacja jej z procedurami stosowanymi w przedsiębiorstwie, a także audyt systemów IT w nim stosowanych. Dzięki tym działaniom możliwa będzie sprawna i szybka aktualizacja tego typu rozwiązań. Ostatnim etapem wdrożenia pliku powinno być sprawdzenie zaktualizowanego oprogramowania pod kątem zgodności z poszczególnymi strukturami raportowymi JPK. Po wykonaniu tych działań przedsiębiorstwo będzie w pełni gotowe na nową metodę kontroli w jednolitej formie elektronicznej.

 

 

Zapytaj nas o JPK XPLUS 

 

Idź do artykułu o JPK XPLUS

 

  • footer_logo
  •   Puławska 435 A 02-801 Warszawa
  •   +48 22 295 02 50
  •   +48 22 295 02 99
  • biuro@xplus.pl

Newest tweets

  

This site uses cookies and other similar technolgies. 

If you want know more please read our privacy policy.