Brands

IT Solution for the Construction Industry

Microsoft Dynamics AX offers multipurpose solutions that help building companies manage complex business processes without incurring the costs of the extensive and expensive IT infrastructure. These solutions can help reduce costs and at the same time increase the value of the contract, improve relationships with customers and suppliers and also have possibilities of making faster and more accurate decisions.
Benefits from the implementation of Microsoft Dynamics AX solutions in the building industry.
Microsoft Dynamics solutions can help in


Integration of business processes

Integrated IT systems provide service for key business processes such as projects management, purchases and employee costs management, at the same time retaining their flexibility that allows to adjust to changing demands. Shareholders have an access to frequently used information and management tools, which allow them to improve the efficiency and profitability of the company.


Efficient project management

It is possible to achieve immediate access to data collected within the whole company. Integrated project management functions provide the access to the current information which results in better decision making and improvement of financial performances of the company. Construction works are planned and done in the right time while project managers can spend more time on planning the use of human resources, materials and subcontractors.


Automation of the office operations

Automation of the processes allows to simplify office tasks. It is possible to automate time and material processes, and to generate invoices automatically basing on predetermined business rules that allow to calculate the costs. This enables to spend more time with value-added services, bringing a direct input to increase the return on investment (ROI).


Simplification of the internal communication

Portal solutions help to increase the degree of cooperation, offering users extensive interface that uses a Web browser. Portal allows to browse and publish documents, reports, queries and advertisements for specific and particular roles. Key business indicators and functions can be customized to the requirements of particular roles and projects so that they could offer employees the necessary information to realize tasks more effectively. Sharing libraries of project documents allows to organize project teams, meetings and parts of supply more effectively. Tight system of security and access control, that are available on the users level, enable protection for critical information for the company, at the same time providing access to necessary data.


Improvement of the customer relations

Implementation of the appropriate applications allows to improve customer relationships and increase level of the customer loyalty. CRM solutions make management and monitoring of all customer-oriented activities easier. At each stage of the project, from the initial concept to the work completion, CRM solutions help to manage contacts with the customers, using the controlled process based on defined rules, automatic route determining , notifying, approval and escalation.

IT Solution for the Distribution Industry

Increase profitability and competitiveness of the enterprises

Constantly increasing customers’ demands seem to be the biggest challenge at the moment. Recipients expect lower prices, individual labeling and a regular and timely supply. Running a business in such conditions is certainly not an easy thing, especially for those distributors who continually use conventional systems and supply chain processes. Key customers expect a number of additional services, such as joint formulating of distribution plan and inventory management by the supplier (VMI).


The challenges are even more difficult in the case of using outdated IT systems. Preparation of precised predictions can be extremely difficult, which makes effective inventory management impossible. These problems should be resolved as soon as possible, otherwise they will have consequences in underpricing, lost orders, increased inventory storage costs and dissatisfied customers. Increasing the competitiveness of companies can be much easier thanks to the use of appropriate technological solutions.


Supply chain management

Implementation of a flexible, reliable IT environment is the best way to create an efficient and smooth supply chain, which will enable to have integrated management of contracts and provide extensive customer service. Improving systems that control the operations of the supply chain leads to increased competitiveness of enterprises and reduced distribution costs.


Extremely valuable can be the possibility to use functions that allow to have access to information about inventory state and order status, as well as to data about sales and purchases. It is also possible to improve the information flow within the enterprise, so that each department had an access to the same data when making important decisions. Timely realization of delivers is enabled thanks to advanced functions of integrating customers with suppliers.(SCM) as well as tools supporting planning process and permanent access to data about information about inventory state within the company.


Benefits

 • • Implementation of appropriate business solutions - adjusting to changing market conditions and responding to customers’ needs by improving supply chain operations.
 • • Efficient management of departments and teams that work directly with the customer.
 • • Increase in order realization indicators with the possibility of permanent monitoring of inventory state, improving the punctuality of deliveries, and shortening the time needed to service the distribution, increases inventory rotation
 • • Implementation of appropriate business solutions provides smooth realization of all operations taking place outside the headquarters, and guarantees that the activities of particular departments contribute to the increase of the company's revenue.
 • • Advanced customer focused solutions are offered so that all recipients will be also able to manage their businesses more effectively and thereby gain competitive advantage.
IT Solution for the Real Estate Development Industry

Wzrost rentowności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie systemu Microsoft Dynamics AX

 

Współczesny dynamiczny rynek stawia coraz większe wymagania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić firmie możliwość sprawnego funkcjonowania i dynamicznego rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych wspierających procesy zarządzania posiada decydujący wpływ na efektywność, przynosząc istotne oraz wymierne korzyści przekładające się na rynkowy sukces.

 

Poniżej wymieniamy najistotniejsze obszary, w których zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Materiał ten ma na celu wskazanie głównych obszarów wsparcia przez system i stanowi odpowiedź na zgłaszane potrzeby firm Real Estate & Property Management.

 

Dla zarządzających

 • Analiza porównawcza planu sprzedaży z aktualnym stanem sprzedaży.
 • Uporządkowanie i optymalizacja realizowanych w firmie procesów biznesowych.
 • Zastosowanie spójnego i wiarygodnego źródła danych zawierającego informacje o wszystkich składowych prowadzonej działalności.
 • Ujednolicenie metod pracy wszystkich uczestników procesów biznesowych.
 • Prowadzenie i kontrola efektywności akcji marketingowych.
 • Bieżąca informacja o stanie rozliczeń z najemcami oraz dostawcami.
 • Symulacja efektów planowanych działań.
 • Prognozowanie przychodów z najmu (Forecast).
 • Pulpity menadżerskie, zawierające m.in. wskaźniki KPI's, ROI, Rent Roll, SC Reconciliation, zrównoważoną kartę wyników itd.

Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwia następujące korzyści dla biznesu:

 • Wzrost efektywności przedsiębiorstwa na poziomie przewyższającym średnią rynkową.
 • Optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Wzrost efektywności prowadzonych kontraktów oraz wszystkich działań marketingowych i sprzedażowych.
 • Bezpośredni wgląd w zapisy umów z dostawcami i klientami wraz z możliwością śledzenia wprowadzonych zmian.
 • Łatwość dostosowania do trendów rynkowych (reagowanie na zmienność koniunktury).

Dział leasingu

 • Opcje umów na różnych poziomach usług dla odbiorców i klientów.
 • Umowy oparte na procedurach automatycznego księgowania dochodów i kosztów.
 • Różnorodne typy unitów, jak np. obszar, ilość, obrót itp.
 • Możliwość definiowania dowolnych metod obliczania wartości obciążenia z uwzględnieniem waloryzacji oraz rabatów.
 • Kreator obiektów, pozwalający na szybkie utworzenie struktury budynku oraz jego parametrów.
 • Łatwe w użyciu sposoby dopasowania niewynajętych nieruchomości do zainteresowania klientów.
 • Informacja o instalacjach technicznych wchodzących w skład lokali usługowych.

Dział property

 • Automatyzacja procesu naliczania obciążeń w oparciu o informacje zawarte w umowie najmu.
 • Stawki czynszu naliczane w oparciu o dowolny rodzaj indeksu bądź innej sparametryzowanej poprawki.
 • Zaawansowane alokacje i fakturowanie kosztów zużycia mediów, telewizji kablowej itp.
 • Rozliczanie kosztów obszarów publicznych (recepcja, windy itd.) wraz z automatyczną alokacją w oparciu o zapisy umów.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań.
 • Wyliczenia czynszu efektywnego.
 • Wygodne alerty powiadamiające o powstaniu zaległości, przypisaniu nowego lokalu.
 • Automatyzacja księgowania wpływów na konto (bankowość elektroniczna).
 • Dostęp do wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (elektroniczny obieg dokumentów).
 • Programy lojalnościowe dla najemców.
 • Dostęp on-line dla klientów pozwalający śledzić historię oraz nadchodzące płatności, jak również szczegóły umowy czy odczyty urządzeń pomiarowych.

Dział techniczny

 • Planowanie przeglądów technicznych.
 • Kontrola kosztów obsługi serwisowej oraz napraw doraźnych.
 • Rozliczenia z podwykonawcami.
 • Kontrola jakości usług świadczonych przez dostawców.
 • Dogodne alerty informujące o terminie kolejnego przeglądu, wygaśnięciu umowy serwisowej itp. (dowolnie konfigurowane przez użytkownika).
 • Automatyzacja odczytu liczników (BMS - Building Management System).

Sprzedaż i marketing

 • Mechanizm gromadzenia preferencji klienta.
 • Sprawny dostęp do pełnych i aktualnych danych o kliencie (historia kontaktów, lista przesłane materiały, zaawansowanie procesu sprzedaży, ilość oraz wartość sprzedanych lokali).
 • Lejek sprzedaży generowany w oparciu o zaawansowanie procesu sprzedaży.
 • Generowanie umów.
 • Dostęp do informacji o cenie podstawowej, minimalnej oraz wynegocjowanej z klientem z możliwością generowania i wersjonowania cenników.
 • Automatyzacja procesu przygotowania i rozliczania umów.
 • Zintegrowana informacja o wszystkich działaniach dotyczących każdego klienta, jak również powiadomienia o zbliżającym się terminie wykonania kolejnych czynności (telefon, e-mail, spotkanie itp.)
 • Tworzenie oraz nadzór kampanii marketingowych i programów lojalnościowych z możliwością spójnej oceny ich realizacji.
 • Tworzenie planów sprzedaży wraz z informacją o wskaźniku realizacji.
 • Budżetowanie oraz planowanie kampanii marketingowych wraz z analizą efektywności.
IT Solution for the Manufactuing Industry

Wzrost rentowności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie systemu Microsoft Dynamics AX 2009

 

Współczesny, dynamiczny rynek stawia coraz to nowe wymagania. Ustawa deweloperska nakłada na deweloperów nowe obowiązki: założenie rachunków powierniczych dla każdego nabywcy, emitowanie i dostarczanie nabywcom pełnych prospektów informacyjnych inwestycji etc. Zmieniające się czynniki ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić firmie możliwość sprawnego funkcjonowania i dynamicznego rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych wspierających procesy zarządzania posiada decydujący wpływ na efektywność, przynosząc istotne korzyści przekładające się na rynkowy sukces.

 

Dotychczas rozwiązaliśmy ponad dwieście problemów branży. Poniżej wymieniamy jedynie najistotniejsze funkcjonalności, których zastosowanie przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Materiał ten ma na celu wskazanie głównych obszarów zastosowania systemu i stanowi odpowiedź na zgłaszane potrzeby firm deweloperskich.

 

Korzyści

 • Wzrost efektywności przedsiębiorstwa na poziomie przewyzszającym średnią rynkową.
 • Optymalizacja funkcjonalności przedsiębiorstwa, bezpośrednio przekłada sie na zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Wzrost efektywności prowadzonych kontraktów oraz wszystkich działan marketingowych i sprzedażowych.
 • Bezpośredni wgląd w zapisy umów z dostawcami i klientami wraz z możliwością śledzenia wprowadzonych zmian.
 • Łatwość dostosowania do trendów rynkowych (reagowanie na zmienność koniunktury).

Dla zarządzających

 • Bieżąca kontrola budżetu i stanu realizacji wszystkich inwestycji.
 • Analiza porównawcza planu sprzedaży z aktualnym stanem sprzedaży.
 • Uporządkowanie i optymalizacja realizowanych w firmie procesów biznesowych.
 • Zastosowanie spójnego i wiarygodnego źródła danych zawierającego informacje o wszystkich składowych prowadzonej działalności.
 • Ujednolicenie metod pracy wszystkich uczestników procesów biznesowych.
 • Prowadzenie i kontrola efektywności akcji marketingowych.
 • Kontrola nad generalnymi wykonawcami i podwykonawcami.
 • Analiza efektywności i czynników na nią wpływających na bazie informacji z wszystkich poprzednich realizacji oraz aktualnych trendów rynkowych.
 • Symulacja efektów planowanych działań.
 • Pulpity menadżerskie, zawierające m.in. wskaźniki KPIs, ROI, ROA, ROE, zrównoważoną kartę wyników itd.

Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwia następujące korzyści dla biznesu:

 • Wzrost efektywności przedsiębiorstwa na poziomie przewyższającym średnią rynkową.
 • Optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych.
 • Wzrost efektywności prowadzonych kontraktów oraz wszystkich działań marketingowych i sprzedażowych.
 • Bezpośredni wgląd w zapisy umów z dostawcami i klientami wraz z możliwością śledzenia wprowadzonych zmian.
 • Łatwość dostosowania do trendów rynkowych (reagowanie na zmienność koniunktury).

Sprzedaż i marketing

 • Mechanizm gromadzenia preferencji klienta.
 • Sprawny dostęp do pełnych i aktualnych danych o kliencie (historia kontaktów, lista przesłane materiały, zaawansowanie procesu sprzedaży, ilość oraz wartość sprzedanych lokali).
 • Lejek sprzedaży generowany w oparciu o zaawansowanie procesu sprzedaży.
 • Obsługa rezerwacji mieszkań oraz łatwy dostęp do parametrów lokalu (rodzaj, powierzchnia, stan wykończenia itp.)
 • Generowanie umów wraz z harmonogramowaniem spłat.
 • Dostęp do informacji o cenie podstawowej, minimalnej oraz wynegocjowanej z klientem z możliwością generowania i wersjonowania cenników.
 • Automatyzacja procesu przygotowania i rozliczania umów.
 • Zintegrowana informacja o wszystkich działaniach dotyczących każdego klienta, jak również powiadomienia o zbliżającym się terminie wykonania kolejnych czynności (telefon, e-mail, spotkanie itp.)
 • Tworzenie oraz nadzór kampanii marketingowych i programów lojalnościowych z możliwością spójnej oceny ich realizacji.
 • Tworzenie planów sprzedaży wraz z informacją o wskaźniku realizacji.
 • Budżetowanie oraz planowanie kampanii marketingowych wraz z analizą efektywności.

Finanse

 • Rejestracja płatności od klientów (bankowość elektroniczna) i rozliczeń z kooperantami. Obsługa kaucji gwarancyjnych.
 • Automatyzacja procesu wysyłania powiadomień, a w tym o terminie i kwocie wpłaty kolejnej transzy, powiadomienia o przekroczeniu terminu płatności, ponagleń, naliczanie odsetek.
 • Automatyczne rozliczenia kosztów i rentowności sprzedaży mieszkań od momentu rezerwacji mieszkania do zakończenia sprzedaży całej inwestycji.
 • Kontrola i analiza wielkości oraz struktury kosztów operacyjnych.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań.
 • Raportowanie na giełdę.
 • Zastosowanie automatów księgowych.
 • Elektroniczny obieg dokumentów (książka podawcza).
 • Przeliczanie kontraktów długoterminowych (MSR).
 • Kontrola przepływów pieniężnych (cash flow).
 • Wygodny bufor księgowy.

Obsługa serwisowa

 • Obsługa zgłoszeń serwisowych klientów.
 • Automatyzacja procesu zgłoszeń serwisowych do generalnego wykonawcy i podwykonawcy.
 • Śledzenie w czasie rzeczywistym stanu zgłoszenia (przyjęcie zgłoszenia, realizacja, protokół odbioru itd.)
 • Kontrola nad kosztami własnymi obsługi serwisowej.
 • Ocena jakości wykonawców.
 • Możliwość prowadzenia badań satysfakcji klientów w zakresie prac firm wykonujących naprawy.
IT Solution for the Energetics Industry

Systemy Microsoft Dynamics klasy ERP pozwalają na maksymalne wykorzystanie potencjału firmy i zwiększenie jej zysków bez ponoszenia dodatkowych kosztów dzięki analizie dostępne zasoby firmy oraz kalkulacji czasu i środków, potrzebnych do realizacji poszczególnych zleceń.

 

Siłą firm, działających w tak specyficznej branży, jaką jest budownictwo dla sektora energetycznego, jest ich doświadczenie, specjalistyczna wiedza i umiejętności odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz zaplecze techniczne. Jednak dopiero możliwość optymalnego wykorzystania tych zasobów pozwala firmie rozwinąć skrzydła i osiągnąć rynkowy sukces.

 

Jednym z największych wyzwań przed którym stoją przedsiębiorstwa oferujące usługi budowlane i remontowe dla branży energetycznej, jest sprawne zarządzanie logistyczne. Firmy te podejmują się realizacji zamówień, wymagających użycia tych samych technologii i sprzętu w odległych lokalizacjach i nierzadko w zazębiających się, a nawet tych samych terminach. Aby móc sprawnie wykonać usługę i nie opóźniać prac nad żadnym z projektów, przedsiębiorstwa te muszą dysponować narzędziami, które pozwolą precyzyjnie obliczyć, ile czasu potrzeba na wykonanie prac z użyciem specjalistycznego sprzętu i w jaki sposób przydzielić zadania pracownikom o określonych kwalifikacjach.

 

Firmy te nie tylko budują obiekty elektrowniane, ale niebagatelną cześć ich działalności stanowi też demontaż linii czy transformatorów i zagospodarowanie odpadów pochodzących z remontów. Ich transport, składowanie i utylizacja to kolejne działania, które muszą zostać właściwie zaplanowane, udokumentowane i zaksięgowane. We wszystkich tych czynnościach, aplikacje ERP służą niezastąpioną i kompleksową pomocą.

IT Solution for the Mining Industry

System Microsoft Dynamics AX pozwala nie tylko zaplanować wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa: specjalistycznych maszyn, czasu pracy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i materiałów, ale również, umożliwiając szczegółową dokumentację projektów i usprawniając komunikację wewnątrz firmy – pozwala przekazywać doświadczenia i wiedzę, dzięki czemu firma może wykonywać każdy następny projekt lepiej, sprawniej i szybciej, a cenne zasoby informacji pozostają w przedsiębiorstwie.

 

Firmy specjalizujące się w realizacjach obiektów podziemnych posiadają unikalną wiedzę i dysponują wyspecjalizowanymi, niezwykle kosztownymi maszynami. Warto więc zadbać, aby infrastruktura techniczna posiadana przez firmę była jak najefektywniej wykorzystywana, a doświadczenie, „know-how” i najlepsze praktyki sprawnie przekazywane wśród pracowników.

 

Nie tylko same usługi budownictwa górniczego i tunelowego, lecz też wiedza z zakresu technologii górnictwa podziemnego stanowi unikalne dobro. Firmy budowlane działające w tej specyficznej branży oferują nie tylko prace wykonawcze lub remontowe wyrobisk i tuneli, zbrojenie szybów, czy wykonanie podziemnych instalacji, lecz również oferują usługi diagnostyczne, np. badania stateczności obudów szybowych, czy doradcze np. w kwestii doboru odpowiednich maszyn kopalnianych, czy wykonania opracowań geologiczno-mierniczych.

 

Przy tak kompleksowej obsłudze, warto dysponować narzędziami, które pozwolą zgromadzić wiedzę o klientach i zrealizowanych projektach w jednym miejscu. Znając historię współpracy z danym klientem można szybciej i trafniej określić jego potrzeby i zaproponować mu „szyte na miarę” rozwiązania, a także zaproponować usługi dodatkowe, zwiększając tym samym szanse na kolejne zamówienia.

IT Solution for the Road Building Industry

Companies that work in this area are characterized by a very complex activity. These companies build not only expensive roads but also road infrastructure facilities, such as soundproof screens, parkings and sidewalks.


They often offer additional services such as road marking, rental of equipment, sales of the mineral-asphalt mixes or realization of specialized drainage or sewage works, or others. One project involves so many different activities, carried out in cooperation with numerous contractors, whose work should be coordinated. Especially if the company undertakes several projects simultaneously, the use of machinery and staffing particular teams with appropriate number of workers must be planned carefully.

 

Solutions

MS Dynamics ERP systems support company in the optimal planning of activities and use of resources - machines, raw materials, and even people. The integrated system:

 • • It provides efficient data flow between the users of the software.
 • • Allows to automate a lot of routine and time-consuming processes, including document issuance and settlement.
 • • Because the system can be configured with a number of external programs – it provides detailed information about progress and costs of work.
 • • The top management can monitor the level of advance of the project thus gaining more control over its realization
 • • With a full view of the company condition: financial data, number of orders realized and planned, time and cost of projects and staff fluctuation , and many more, management of the company can make timely decisions with significant impact on the future of the company.
IT Solution for the Railway Industry

In recent years, the Polish railway sector started to develop. Railway management sees the need to invest not only in new railway compositions, but also in infrastructure - its expansion, renovation and modernization. It is the perfect time for companies providing construction services for the railway sector, but also the moment of truth if these companies are prepared to handle new challenges?
Enterprises conduct extremely complex activities: building and modernization of railway tracks, building railway stations and other facilities of the railway services, building security platforms and unburden protections for the needs of the construction of tunnels or overpasses , surface diagnostics and a range of specialist works concerning telecommunications, electricity and sanitary installations. All these activities have quite different peculiarities, that is why companies that have such a wide range of services, need special support in the planning of activities , proper realization of various projects and managing in all areas of the company in such way that the organization could be developed harmoniously and could strengthen its market position.


  Solutions

  An excellent support for companies working in the railway construction sector is Microsoft Dynamics AX. The secret of its effectiveness lies in the complexity of action. As companies offer their customers a "full-service" the system reaches most areas of the company functionality:

  • • easier preparation of the tender bid , project management, settlements, materials ordering, coordination of work;
  • • optimizes the use of machines and workers work time, as well as many other activities;
  • • software includes analytical applications, thanks to which basing on archival data from the previous realizations it can be assessed how much time the realization of particular projects will take, and what their cost will be , how many people must be recruited and what amount of materials should be ordered;
  • • if several different orders are received simultaneously, the system identifies and compares their profitability, so the company can quickly prioritize actions and choose only the most profitable tasks.
 • footer_logo
 •   Puławska 435 A 02-801 Warszawa
 •   +48 22 295 02 50
 •   +48 22 295 02 99
 • biuro@xplus.pl

Newest tweets

 • Automatyczne testy w AX: rejestracja na darmowe webinaria już otwarta
  Automatyczne testy w AX: rejestracja na darmowe webinaria już otwarta
  Wydarzenia

  

This site uses cookies and other similar technolgies. 

If you want know more please read our privacy policy.